I. Teenuse osutamise üldtingimused:

  1. Käesolevad üldtingimused kehtivad teenustele, mida pakutakse ja on võimalik tellida veebilehel "aastaaruanne.com.ee", samuti saadaval läbi "annualaccounts.com.ee".
  2. Teenuseid osutab EACC OÜ (Registrikood 12971157).
  3. Tellimuse lehel toodud tingimused täiendavad üldtingimusi või asendavad neid osas, millega satutakse vastuollu.
  4. Poolte muud kirjalikud kokkulepped täiendavad üldtingimusi koos tellimuse edastamise lehel toodud tingimustega või asendavad neid osas, millega satutakse vastuollu.
  5. Teenuse osutamise kokkulepe jõustub osalise või täieliku ettemaksu laekumisel teenuse osutajale. Juhul, kui ettemaks ei ole vajalik, jõustub teenuse osutamise kokkulepe kirjaliku tellimuse kinnituse edastamisel teenuse osutaja poolt.
  6. Teenus või teenused peetakse osutatuks dokumentaalse tulemi (nt analüüsi või aruande dokument, raamatupidamisregistrite väljavõtted) edastamisel või võimaldamisel vastuvõtjale või esitamisel seaduses sätestatud korras (nt maksudeklaratsioon, aastaaruanne), kui ei ole kirjalikult lepitud kokku teisiti.
  7. Teenuse osutaja ei vastuta teenuse või selle osa edasisest kasutamisest tekkinud tagajärgede eest. Raamatupidamisega seotud teenuste puhul kehtivad täiendavalt Raamatupidamise seaduse vastavad nõuded.
  8. Juhul, kui teenuse osutamise käigus ilmneb, et tellija esitatud andmed ei ole täielikud või on vigased, on teenuse osutajal õigus küsida lisatasu lisatöö eest või viia teenuse osutamine lõpuni algselt esitatud andmete alusel.

II. Veebilehe kasutamise tingimused:

Teenusepakkujad, kellega jagame ja kelle abiga töötleme andmeid: